Privacy verklaring

PuttenopwegnaarKerst  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
PuttenopwegnaarKerst  is een initiatief van
Haddo Hans Hilbers, Hanneke Hilbers, Ariƫtte van Kempen en Gerda Arendshorst

Contactpersoon is H.H.Hilbers
De heer Hilbers is de Functionaris Gegevensbescherming van PuttenopwegnaarKerst en is te bereiken via info@puttenopwegnaarkerst.nl

PuttenopwegnaarKerst verwerkt uw adresgegevens ten behoeve van de publicatie van de adressenlijst van deelnemers. Hierbij worden er geen naamgegevens gedeeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Op onze website kan uitsluitend een adres en mailadres worden achtergelaten, zodat wij zonodig per mail contact met u kunnen opnemen.

Tot welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PuttenopwegnaarKerst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het opstellen en delen van een adressenoverzicht met Kerststallen in het kader van Putten op weg naar Kerst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PuttenopwegnaarKerst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verstrekt. Alle beschikbaar gestelde gegevens worden gedurende tot het einde van de duur van het initiatief.

Delen van persoonsgegevens met derden
PuttenopwegnaarKerst verstrekt geen adresgegevens aan andere instaties.

Cookies, of vergelijkbare technieken
PuttenopwegnaarKerst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PuttenopwegnaarKerst.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nfo@puttenopwegnaarkerst.nl.

PuttenopwegnaarKerst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende web adres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Puttenopwegnaarkerst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puttenopwegnaarkerst.nl